fc2ブログ

まったりFF

rep

倒した数:51 平均獲得経験値:222.8 (+57.1) 総獲得経験値:14278 平均戦闘時間/間隔:0.0 / 0.0
時給:+∞ 狩り時間:0.0 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Drambuie________ _14965 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _14965[_126]
Isari___________ _12421 ____41[___8/__14] __7918[_139/_185] __4462[__12/__17] ______[____]
Jins____________ _68745 _43416[_633/_688] ______[____/____] _25329[__75/__83] ______[____]
Tonton__________ _76369 _49214[_464/_498] ____25[___1/__32] _26553[__57/__65] ___577[__13]
Zeis____________ _20867 _12377[_475/1061] ______[____/____] __8472[__25/__25] ____18[___2]
技連携__________ __1256 ______[____/____] ______[____/____] __1256[__17/__17] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Isari___________ ____41 ___5.1[__10/___2] _57.1%[___8/__14]
Jins____________ _43416 __68.6[_175/___0] _92.0%[_633/_688]
Tonton__________ _49214 _106.1[_245/___0] _93.2%[_464/_498]
Zeis____________ _12377 __26.1[__89/___0] _44.8%[_475/1061]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Isari___________ __7918 __57.0[__95/___5]_75.1%[_139/_185]
Tonton__________ ____25 __25.0[__25/__25]__3.1%[___1/__32]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Isari___________ スラッグショット____ __4462 _371.8[_545/_253] _75.0%[__12/__16]
Jins____________ 壱之太刀・燕飛______ __1219 _304.8[_483/_148] 100.0%[___4/___4]
________________ 五之太刀・陣風______ ___672 _224.0[_275/___0] _75.0%[___3/___4]
________________ 七之太刀・雪風______ _22328 _360.1[_560/_151] _93.9%[__62/__66]
________________ 六之太刀・光輝______ __1110 _185.0[_315/___0] _66.7%[___6/___9]
Tonton__________ ギロティン__________ _26553 _465.8[_823/___5] 100.0%[__57/__57]
Zeis____________ シールドバッシュ____ ___144 __18.0[__18/__18] 100.0%[___8/___8]
________________ スピリッツウィズイン __8206 _547.1[_655/_182] 100.0%[__15/__15]
________________ ボーパルブレード____ ___122 __61.0[__87/__35] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 硬化________________ ___246 _123.0[_131/_115] 100.0%[___2/___2]
________________ 分解________________ ___848 __77.1[_151/___0] 100.0%[__11/__11]
________________ 湾曲________________ ___132 __44.0[_119/___0] 100.0%[___3/___3]
________________ 炸裂________________ ____30 __30.0[__30/__30] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Drambuie________ ALL_________________ _14965 _118.8[_363/___8] [_126]
________________ サンダーII__________ __4197 _139.9[_273/__28] [__30]
________________ サンダーII・MB______ __1060 _265.0[_356/_175] [___4]
________________ バイオII____________ __1930 __36.4[__73/___8] [__53]
________________ ファイアII__________ ___214 _214.0[_214/_214] [___1]
________________ ブリザドII__________ __7027 _195.2[_295/__33] [__36]
________________ ブリザドII・MB______ ___537 _268.5[_363/_174] [___2]
Tonton__________ ALL_________________ ___577 __44.4[_223/___0] [__13]
________________ ドレイン____________ ___577 __44.4[_223/___0] [__13]
Zeis____________ ALL_________________ ____18 ___9.0[___9/___9] [___2]
________________ バニシュ____________ ____18 ___9.0[___9/___9] [___2]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Drambuie________ ___528 ______[____/____] ______[____/____] ___528[__13/__15] ______[____]
Hamya___________ __2053 ___579[___3/___3] ______[____/____] __1474[__24/__25] ______[____]
Isari___________ __1601 ______[____/____] ______[____/____] __1601[__26/__26] ______[____]
Jins____________ __1899 ___161[___1/___1] ______[____/____] __1738[__28/__28] ______[____]
Tonton__________ __4265 __1348[___9/__10] ______[____/____] __2917[__30/__30] ______[____]
Zeis____________ _55078 _44202[_544/_678] ______[____/____] _10876[__73/__73] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Hamya___________ ___579 _193.0[_224/_155] 100.0%[___3/___3]
Jins____________ ___161 _161.0[_161/_161] 100.0%[___1/___1]
Tonton__________ __1348 _149.8[_206/__92] _90.0%[___9/__10]
Zeis____________ _44202 __81.3[_228/___5] _80.2%[_544/_678]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Drambuie________ _23626 _106.9 [_221]
Hamya___________ __1051 __70.1 [__15]
Tonton__________ ___577 __44.4 [__13]
Zeis____________ _35290 _221.9 [_159]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Drambuie________ __6240 _120.0 [__52]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Tonton__________ ___534 __29.7 [__18]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Drambuie________ _12000 _141.2 [__85]
Hamya___________ _18520 __59.9 [_309]
スポンサーサイト  1. 2007/09/09(日) 00:02:53|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

rep


倒した数:49 平均獲得経験値:234.4 (+60.2) 総獲得経験値:14439 平均戦闘時間/間隔:0.0 / 0.0
時給:+∞ 狩り時間:0.0 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Drambuie________ _11611 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _11611[_103]
Isari___________ _12463 ___118[__17/__33] __8138[_125/_167] __4207[__11/__15] ______[____]
Jins____________ _75784 _49348[_600/_643] ______[____/____] _26436[__57/__59] ______[____]
Tonton__________ _71414 _43741[_416/_441] ____35[___1/__34] _27212[__51/__52] ___426[___6]
Zeis____________ _14919 __8712[_311/_844] ______[____/____] __6207[__21/__21] ______[____]
技連携__________ __1312 ______[____/____] ______[____/____] __1312[__15/__15] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Isari___________ ___118 ___6.9[__10/___2] _51.5%[__17/__33]
Jins____________ _49348 __82.2[_210/___0] _93.3%[_600/_643]
Tonton__________ _43741 _105.1[_275/___0] _94.3%[_416/_441]
Zeis____________ __8712 __28.0[__95/___0] _36.8%[_311/_844]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Isari___________ __8138 __65.1[__90/__16]_74.9%[_125/_167]
Tonton__________ ____35 __35.0[__35/__35]__2.9%[___1/__34]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Isari___________ アイスショット______ ___304 _152.0[_203/_101] 100.0%[___2/___2]
________________ スラッグショット____ __3903 _433.7[_555/_273] _69.2%[___9/__13]
Jins____________ カウンター__________ ___142 _142.0[_142/_142] 100.0%[___1/___1]
________________ 壱之太刀・燕飛______ ___645 _322.5[_413/_232] 100.0%[___2/___2]
________________ 七之太刀・雪風______ _24383 _518.8[_847/_242] _95.9%[__47/__49]
________________ 六之太刀・光輝______ __1266 _180.9[_267/_117] 100.0%[___7/___7]
Tonton__________ ギロティン__________ _26917 _549.3[_931/_197] 100.0%[__49/__49]
________________ ボーパルサイス______ ___295 _147.5[_174/_121] 100.0%[___2/___2]
Zeis____________ シールドバッシュ____ ___172 __17.2[__18/__17] 100.0%[__10/__10]
________________ スピリッツウィズイン __6015 _601.5[_655/_465] 100.0%[__10/__10]
________________ ボーパルブレード____ ____20 __20.0[__20/__20] 100.0%[___1/___1]
技連携__________ 硬化________________ ____35 __35.0[__35/__35] 100.0%[___1/___1]
________________ 分解________________ __1225 __94.2[_266/__33] 100.0%[__13/__13]
________________ 湾曲________________ ____52 __52.0[__52/__52] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Drambuie________ ALL_________________ _11611 _112.7[_348/___8] [_103]
________________ サンダーII__________ __2063 _171.9[_267/__29] [__12]
________________ サンダーII・MB______ __1613 _230.4[_348/__34] [___7]
________________ バイオII____________ __1759 __34.5[__76/___8] [__51]
________________ ファイアII__________ ___938 _117.3[_208/__22] [___8]
________________ ブリザドII__________ __4916 _204.8[_272/_121] [__24]
________________ ブリザドII・MB______ ___322 _322.0[_322/_322] [___1]
Tonton__________ ALL_________________ ___426 __71.0[_145/___0] [___6]
________________ ドレイン____________ ___426 __71.0[_145/___0] [___6]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Drambuie________ ___325 ___151[___1/___3] ______[____/____] ___174[___2/___2] ______[____]
Hamya___________ __1252 ___668[___4/___5] ______[____/____] ___584[___4/___4] ______[____]
Isari___________ ___816 ___345[___2/__10] ______[____/____] ___471[___3/___3] ______[____]
Jins____________ __4643 __3414[__22/__47] ______[____/____] __1229[___7/___7] ______[____]
Tonton__________ __3909 __1916[__14/__16] ______[____/____] __1993[__13/__14] ______[____]
Zeis____________ _45459 _36945[_445/_575] ______[____/____] __8514[__59/__60] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Drambuie________ ___151 _151.0[_151/___0] _33.3%[___1/___3]
Hamya___________ ___668 _167.0[_177/_155] _80.0%[___4/___5]
Isari___________ ___345 _172.5[_183/_162] _20.0%[___2/__10]
Jins____________ __3414 _155.2[_236/__97] _46.8%[__22/__47]
Tonton__________ __1916 _136.9[_181/_104] _87.5%[__14/__16]
Zeis____________ _36945 __83.0[_215/___8] _77.4%[_445/_575]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Drambuie________ _18235 _122.4 [_149]
Hamya___________ __1105 _122.8 [___9]
Tonton__________ ___426 __71.0 [___6]
Zeis____________ _33740 _255.6 [_132]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Drambuie________ __6000 _120.0 [__50]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Drambuie________ _10350 _129.4 [__80]
Hamya___________ _18160 __59.7 [_304]
  1. 2007/09/05(水) 00:19:57|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

プロフィール

とんとん@えふえふ

Author:とんとん@えふえふ
Profile

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

フリーエリア

なかのひと

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索

RSSフィード

リンク

このブログをリンクに追加する